Ağ Kurulumu

Hazırlık: Basit bir ev ağının
kurulumu                                  

Ağ içerisinde kaç bilgisayar
kullanmak istediğiniz fark etmez: Aşağıdaki işlemleri her durumda yerine
getirmelisiniz. Windows altında ağ konfigürasyonu Başlat/Ayarlar/Denetim Masası
komutunu çalıştırın ve ekrana gelen pencere üzerindeki Ağ simgesine iki kere
tıklayın. Böylece kurulu olan ağ bileşenlerini görebilirsiniz. Liste içerisinde
"TCP/IP", "NetBEUI" protokollerinin ve Çevirmeli Bağdaştırıcı’nın bulunup
bulunmadığını kontrol edin. Eğer bu bileşenler mevcutsa "Bilgisayarın
ağ içerisindeki tanımı
" başlığına geçebilirsiniz. Aksi takdirde söz konusu
bileşenleri yüklemek için aşağıdaki işlemleri yerine getirmelisiniz: Listenin
altında bulunan Ekle düğmesine ve daha sonra ekrana gelen pencere üzerindeki
listede bulunan Bağdaştırıcı öğesine iki kere tıklayın. Yeni pencere üzerindeki
Üreticiler listesinden "Microsoft" ve Ağ Bağdaştırıcıları listesinden de
"Çevirmeli Bağdaştırıcı" öğesini seçin. Bu bağdaştırıcının yüklenmesi için Tamam
düğmesine tıklayın. Şimdi "TCP/IP" protokolünü yükleyin: Bunun için ana pencere
üzerindeki Ekle düğmesine tekrar tıklayın ve bu sefer ekrana gelen liste
içerisindeki İletişin Kuralları öğesini seçin. Daha sonra Üreticiler listesinden
"Microsoft" ve Ağ İletişim Kuralları listesinden de "TCP/IP" öğesini seçin. Son
olarak Tamam düğmesine tıklayın. "NetBEUI" protokolünü yüklemek için Ağ İletişim
Kuralları listesini tekrar aktif hale getirin ve Üreticiler listesinden bir kez
daha Microsoft’u seçtikten sonra Ağ İletişim Kuralları listesindeki "NetBEUI"
öğesini seçin. Bu protokolün de yüklenmesi için Tamam düğmesine tıklayın.Ortak kullanım için dosya paylaşımını
yüklemek
                                  


Yüklü ağ bileşenleri listesinde
"Microsoft Ağları için İstemci" öğesinin bulunup bulunmadığını kontrol edin.
Eğer bu hizmet yüklü ise "Bilgisayarın ağ içerisindeki tanımı" adımına
rahatlıkla geçebilirsiniz ancak mevcut değilse ilk olarak yüklemelisiniz: Bunun
için Ekle düğmesine tıklayın ve ekrana gelen listeden İstemci öğesini seçin.
Bunun sonucunda artık aşina olduğunuz iki parçalı pencere ekrana gelecektir.
Sağdaki Üreticiler listesinden bir kez daha Microsoft’u ve soldaki Ağ
İstemcileri listesinden de "Microsoft Ağları için İstemci" öğelerini seçin.
İşlemi onaylamak için son olarak Tamam düğmesine tıklayın. Yazıcı ve sürücülerin
ortak olarak kullanılabilmeleri için paylaşım izinlerinin olması gereklidir.
Bunun için "Dosya ve Yazıcı Paylaşımı" düğmesine tıklayın ve ekrana gelen
pencere üzerindeki iki seçeneği de işaretleyin ve işleme konulmaları için Tamam
düğmesine tıklayın. Artık genel erişim için gerekli şartları sağlamış
durumdasınız.Bilgisayarın ağ içerisindeki tanımı ve
konfigürasyonu                                   


Bilgisayarı tanımlamak için ilk
olarak Tanımlama kartını aktif hale getirmelisiniz. Bilgisayar ismini ve hangi
çalışma grubu içerisinde bulunacağını belirleyin. Kullanacağınız isim (örneğin
PCLinks) bilgisayarı ayırt edici özellikte olmalıdır. Dikkat! İsim içerisinde
boşluk olmamalıdır. Bu isimler hem iki bilgisayarın direk bağlantısı hem de
büyük ağlar için gereklidir. Ağdaki bilgisayar bu grup içerisinde aranacağı için
"Çalışma grubu" ismi önemlidir. Beraber çalışacak olan bilgisayarlarda bu ismin
(örneğin "Evağı") aynı olması gereklidir. "Bilgisayar tanımı" olarak da
istediğiniz ifadeyi kullanabilirsiniz. Yaptığınız değişiklikleri onaylamak için
Tamam düğmesine tıklayın.Windows bazı dosyaların yüklenmesi için Windows CD’sine
ihtiyaç duyabilir. Ayarların etkin olması için Windows yeniden açıldıktan sonra
ekrana bir kayıt penceresi gelecektir. Burada ister direkt Tamam düğmesine
tıklayabilir ister bir parola girebilirsiniz. Dikkat! Bu parola olmadan ileride
ağa giremezsiniz. Bu konfigürasyonu ağa bağlamak istediğiniz tüm bilgisayarlara
uygulayın.Sürücü ve dizinlerin
paylaştırılmaları                                   


Dosyaları veya yazıcıları iki
veya daha çok bilgisayarla ortak kullanabilmek için ilk olarak tüm bilgisayara
erişimi serbest bırakmalısınız. Bunun için Windows Gezgini’ni çalıştırın ve
paylaştırmak istediğiniz sürücü veya klasör üzerine farenin sağ düğmesini
kullanarak tıklayın. Ekrana gelen nesne menüsü üzerindeki Paylaşım komutunu
çalıştırın. Paylaşım kartı üzerindeki "Paylaşım Adı" seçeneğini işaretleyin.
Sürücü için bir paylaşım ismi (Örneğin PC Links) girin. Erişim Türü başlığı
altından da kullanım haklarını belirleyebilirsiniz. Salt Okunur: Diğer PC’ler bu
sürücü üzerinde sadece okuma işlemini yerine getirebilirler. Dosyalar ve
klasörler ne silinebilir ne de oluşturulabilirler. Tam: Diğer bilgisayarlar
dosyaları açabilir, kopyalayabilir, silebilir veya kaydedebilirler. Parolalar
ise bir parola kullanılmasına imkan tanırlar. Bu sayede sadece doğru parola ile
diğer bilgisayarlardan erişim mümkün olacaktır. "Salt Okunur Parolası" ve "Tam
Erişim Parolası" erişim haklarına bağlı olarak kullanılırlar. Yaptığınız
değişiklikleri Tamam düğmesine tıklayarak onaylayın. Şayet parola girdiyseniz
bunların da onaylanması gerekecektir. Şayet bilgisayarlarınızı bağlayacak ve ağ
içerisinde açacak olursanız paylaştırılan dizinler beraber kullanılabilirler.
Çalışma grubu içerisindeki her bilgisayardan bunlara erişebilirsiniz.İKİ BİLGİSAYARIN BİRBİRİNE BAĞLANMASI 


Sadece iki bilgisayarı birbirine
bağlamak isteyenler sadece bir veri kablosuna ve uygun bir programa ihtiyaç
duyacaklardır: Windows 98 donatıları arasında bu işlem için yazılım çözümü
olarak Doğrudan Kablo Bağlantısı aracı bulunur.Kablo bağlantısı için üç seçenek
bulunur. Veri Kablosu: Bağlantı için ucuz ve pratik çözüm Bir paralel veri
kablosu (Örneğin Laplink) üzerinden bağlantı her iki bilgisayarda da ne tarayıcı
ne de yazıcı kurulu değilse mümkündür. Bu tür bir kablonun fiyatı yaklaşık
olarak 10$’dır. Bu durumda saniyede 1 MByte’lık bir veri transferi mümkündür.
Eğer paralel bağlantı noktaları kullanılıyorsa seri arabirim (sıfır modem
kablosu üzerinden) bir alternatif teşkil eder. Ancak bu yöntemdeki veri
transferi hızı oldukça düşüktür: Saniyede 14,4 Kilobyte. Beş metre uzunluğundaki
bu tür bir kablonun fiyatı ise yaklaşık olarak 7$ civarındadır. Hemen tüm yeni
bilgisayarlarda bir bağlantı noktası olan ve kurulumu çok basit olan USB kablosu
ile bağlantı daha basit ve hızlıdır. Saniyede 1,5 Mbyte veri transferine izin
veren bağlantı noktası özel ağlar için yeteri kadar hızlıdır.Doğrudan PC bağlantısının ayarlanması ve
kullanımı                                   


Kabloyu her iki bilgisayara da
kapalıyken bağladıktan sonra Doğrudan Kablo Bağlantısı aracını yüklemelisiniz.
Bu aracın her iki bilgisayarda da yüklü olması gereklidir. Bunun için
Başlat/Ayarlar/Denetim Masası komutunu çalıştırın ve ekrana gelen penceredeki
Program Ekle/Kaldır simgesine iki kere tıklayın.Windows Kur kartını aktif hale
getirin ve Bileşenler listesi içerisindeki İletişim seçeneğine iki kere
tıklayın. Bunun sonucunda ekrana gelen ayrıntılı iletişim bileşenleri
penceresindeki Doğrudan Kablo Bağlantısı aracını seçin ve yaptığınız değişikliği
iki kere Tamam düğmesine tıklayarak onaylayın. Kurulum sonrasında her iki
bilgisayarda da Doğrudan kablo Bağlantısı
(Başlat/Programlar/Donatılar/İletişim/Doğrudan Kablo Bağlantısı) aracını
çalıştırın. Şimdi hangi bilgisayarın Ana Bilgisayar (yani dosyaların üzerinde
bulunduğu bilgisayar) ve hangi bilgisayarın Konuk olacağını belirlemelisiniz.
Bu, ana bilgisayarın donanımlarına ve paylaştırılmış dosyalarına erişebilen
bilgisayardır. Daha sonra İleri düğmesine tıklayın. Şimdi kablonun takılı olduğu
bağlantı noktasını seçmelisiniz. Bağlantının kurulması için sırasıyla İleri ve
Son düğmelerine tıklayın. Konuk bilgisayar size ana bilgisayarı sorabilir: Bu
durumda önceki sayfadaki "Bilgisayarın ağ içerisindeki tanımı" başlığı altında
bilgisayar adı olarak girdiğiniz ismi yazmalısınız. Konuk bilgisayarda ana
bilgisayardaki paylaşıma açık sürücülere erişebileceğiniz bir pencere ekrana
gelir. Paylaştırılma işlemini ise "Sürücü ve dizinlerin paylaştırılmaları"
başlığı altında bulabilirsiniz.

Ağ kartı: Çevre
birimlerinin birlikte kullanımı Ağ kartları aslında minimum üç bilgisayardan
itibaren kullanılabilir. Ancak bunlarla iki bilgisayar da bağlanabilir.
Avantajları: yüksek veri aktarım hızı, yazıcı, modem ve sürücülerin beraber
kullanılabilmesi ve ileride yeni bilgisayarın rahatlıkla ağa dahil
edilebilmeleri. Kısıtlama: Hub veya Switch minimum bilgisayardan itibaren
kullanılabildiği için bir Patch veya Cross Over kablosuna gerek duyulur. Üç veya
daha çok bilgisayarın bağlanması İki veya daha çok bilgisayarı bağlayabilmek
için verileri paylaştıran Hub/Switch gereklidir. Tek bilgisayarları bunlara
birer ağ kartı ve ağ kabloları ile bağlayabilirsiniz. Güvenli ve maliyeti düşük
olduğu için bir ethernet ağın kurulumunu tercih ediyoruz. Ethernet, burada
herşeyden önemlisi tüm yerel ağlar için uygun geliştirilmiş bir ağ tekniğini
ifade ediyor. Bu tür bir ağı kablolamak için temel olarak iki ihtimal vardır:
RG-58 ve RJ-45. RG-58’de bilgisayar arka arkaya bağlanırlar. Dezavantaj: Eğer
bir bilgisayar çökecek olursa tüm ağ da onunla beraber işlem dışı kalacaktır.
RJ-45, RG-58‘den daha pahalı değildir ancak daha hızlı ve güvenilirdir. Ağ
kablosunun kartın hızı ile uygun olmasına dikkat edin. Saniyede 100 Megabit veri
transferi sağlayan bir kart ile bu hızı destekleyen bir kablonun (Kategori 5)
kullanılması gereklidir. Buna karşılık Kategori 3 kablolar sadece 10 Megabit
(1,25 Megabyte) veri transferi sağlayabilirler. PC sayısının az olduğu ağlar
için 10 Megabit yeterli bir değerdir. Bilgisayar bant genişliğini kendi
aralarında paylaştıkları için ağdaki bilgisayar sayısının üçü geçtiği durumlarda
veri transferi oldukça yavaşlayacaktır. Bu durumda 100 Megabit’lik bileşenler
(örneğin 3Com Fast Ethernet PCI Networking seti) kullanmalısınız. Ethernet kartlarının montajı ve Windows
altında kurulumu                                   


Bilgisayarın kasasını açın ve
örneğin bir duvara temas ederek üzerinizdeki statiği boşalttıktan sonra ağ
kartını boş bir PCI yuvasına yerleştirin. Bunu bir vida yardımıyla kasaya
sabitleyin. Kart yerinde oynamamalı. Ağ kablosunun bir ucunu ağ kartına diğer
ucunu da Hub üzerindeki yuvasına yerleştirin. Donanım kısmı tamamlandıktan sonra
bilgisayarı çalıştırın. Windows açılışta yeni bir donanım bulunduğunu bildirecek
ve uygun sürücülerin yüklenmesini isteyecektir. Kart üreticisinin sunduğu disket
veya CD-Rom’u sürücüye yerleştirin ve ekrandaki talimatları takip edin. Eğer
kartın kurulumu tamamlandıysa bilgisayarın kasasını kapatın ve Windows’u yeniden
başlatın. Bu durumda TCP/IP ve NetBEUI protokollerinin de yüklenmiş (Bakınız
sayfa XX) olması gereklidir. Windows yeniden başladıktan sonra masaüstündeki Ağ
Komşuları simgesine iki kere tıklayarak paylaşıma açılan tüm bilgisayar ve
üzerindeki veri kaynaklarını görebilirsiniz.Yerel yazıcının ağ kullanımına
açılması                                   


Bir yazıcının ağ üzerinden genel
kullanıma açılabilmesi için ilk olarak paylaştırılması gereklidir. Bunun için
aşağıdaki işlemleri yerine getirmelisiniz: Yazıcının kurulu olduğu bilgisayar
üzerinde Başlat/Ayarlar/Yazıcılar komutunu çalıştırın. Farenin sağ düğmesini
kullanarak kurulu olan yazıcı üzerine tıklayın ve açılan nesne menüsü üzerindeki
Paylaşım komutunu çalıştırın. Ekrana gelen pencere üzerindeki Paylaşım Adı
seçeneğini işaretleyin ve bir isim girdikten sonra Tamam düğmesine tıklayın.
Daha sonra bu yazıcıya erişmek istediğiniz bilgisayarı açın ve burada da
Başlat/Ayarlar/Yazıcılar komutunu çalıştırın. Yazıcı Ekle simgesine iki kere ve
ekrana gelen sihirbazdaki ilk adımı atlamak için de İleri düğmesine tıklayın. Ağ
Yazıcısı seçeneğini işaretleyin ve İleri düğmesine tıklayın. Şimdi yazıcının
konumunu belirtmek için Gözat düğmesine tıklayın. Bunun sonucunda ağ komşularını
gösteren bir pencere ekrana gelecektir. Bu pencerede ağ içerisindeki ve aynı
çalışma grubunda bulunan tüm bilgisayarlar görüntülenirler. İlk olarak Tüm Ağ
öğesi önündeki ve daha sonrada bilgisayarınızın bulunduğu çalışma grubu önündeki
"+" simgesine tıklayın. Windows bu grup içerisinde bulunan tüm bilgisayarları
ekrana getirir. Yazıcının kurulu olduğu bilgisayarın da önündeki "+" simgesine
tıklayın. Bunun sonucunda aygıtın ismi ve simgesi ekrana gelecektir. Yazıcıyı
seçin ve sırasıyla Tamam ve İleri simgelerine tıklayın. Bundan sonraki işlemler
bir nokta haricinde yerel yazıcı kurulumu ile aynıdır. Yazıcı için bir isim
girin. İleri düğmesine tıklayın ve test sayfası yazdırılmasını isteyin. Son
düğmesine tıklanmasıyla kurulum işlemi tamamlanır. Yazıcı için sürücü CD’sine
gerek yoktur. Bu işlemleri ağ yazıcısını kullanmak istediğiniz tüm
bilgisayarlara uygulayın.Modemin ortak kullanımı ve internet
paylaşımı                                   


Eğer ağ üzerindeki bir
bilgisayara modem bağlıysa diğer tüm bilgisayarlardan da internete
bağlanabilirsiniz. Windows bunun için gerekli her şeyi beraberinde sunuyor.
Sizin sadece bir diskete ihtiyacınız var. Ağda modemin bağlı olduğu bilgisayarı
hazırlamak için ilk olarak modemin bağlı olduğu bilgisayarın ayarlanması
gereklidir. Bunu aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz: Başlat/Ayarlar/Denetim Masası
komutunu çalıştırın ve ekrana gelen pencere üzerindeki Program Ekle/Kaldır
simgesine iki kere tıklayın.Windows Kur kartını aktif hale getirin. Bileşenler
listesinden Internet Araçları’nı seçin ve önündeki kutucuğa tıklayarak Internet
Bağlantı Paylaşımı öğesini aktif hale getirin. Daha sonra iki kere Tamam
düğmesine tıklayın. Daha sonra kurulum CD’sini yerleştirin. Windows gerekli
dosyaları kopyalar ve paylaşım sihirbazını aktif hale getirir. Sihirbaz
adımlarını geçmek için iki kere İleri düğmesine tıklayın ve boş bir disket
yerleştirin. Disket kopyalama işlemi sona erdiğinde Windows’u yeniden başlatın.
Modem bilgisayarındaki ayarları sona erdirmek için masaüstündeki Internet
Explorer simgesine farenin sağ düğmesini kullanarak tıklayın ve açılan nesne
menüsündeki Özellikler komutunu çalıştırın. Bağlantılar kartı üzerinde bulunan
"Her zaman varsayılan bağlantımı çevir" seçeneğini işaretleyin. Daha sonra
"Paylaşım" üzerine tıklayın ve "Internet bağlantı paylaşımını etkinleştir" ve
"Simgeyi masaüstünde göster" seçeneklerini aktif hale getirin. Simgelerin
görünümü modem bilgisayarındaki bağlantının kesilmesi için önemlidir. Tamam
düğmesine tıklayarak yaptığınız değişiklikleri onaylayın ve bir kez daha Tamam
düğmesine tıklayarak da Explorer’ın konfigürasyon penceresini kapatın. Önemli:
Internet bağlantının sağlanabilmesi için gerekli olan kullanıcı ismi ve
parolanın girildiği pencere üzerindeki Parolayı Kaydet seçeneğinin aktif olması
gereklidir. Diğer bilgisayarlardan modem erişimi Bir önceki adımda
oluşturduğunuz disketi modeme erişmek istediğiniz bilgisayara yerleştirin. "icsclset.exe"
dosyasına iki kere tıklayın. İlk iki pencereyi üzerlerindeki İleri düğmelerine
tıklayarak onaylayın. Takip eden pencere üzerindeki kutucuğu aktif hale getirin
ve Son düğmesine tıklayın. Bunun sonucunda Internet Explorer açılır ve bir
internet bağlantısı oluşturmak için Modem PC’yi arar. Çevirim sonrasında sörfe
başlayabilirsiniz. Bundan sonra Internet Explorer’ı ne zaman başlatacak
olursanız Modem PC otomatik olarak arayacaktır. Bağlantıyı ise modemin kurulu
olduğu bilgisayardan manuel olarak kesebilirsiniz. Bağlantı kesildikten sonraki
zaman limitini modem bilgisayarı üzerinde kısaltarak bu işlemden de tasarruf
sağlayabilirsiniz.

Windows Yardım 2009 Tüm Hakları Saklıdır ©
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=